Mariakretsen

Mariakretsen (en annorlunda syförening) är en mötesplats för daglediga på tisdagar kl 14.00-16.00. Platsen är församlingshemmet Mariagården intill Norbergs kyrka.

Vi träffas tisdagar för gemenskap, samtal, andakt och fika. 
En del av oss handarbetar. Vi stöder Svenska kyrkans internationella arbete.
OBS! Cirka en gång per månad kommer det att var Öppet hus på samma tid och då utgår Mariakretsens träff. 

Fika serveras till en kostnad av 20 kr.

Välkommen till en trevlig eftermiddag i Mariagården!
Höstens träffar startar 3 september 2019

Kontaktperson: Anita Helgesdotter.