Foto: Håkan Stråhle

Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Ungas verksamhet är för närvarande vilande.

Tårttävling som ju är både kreativ och välsmakande, tycker ALLA i Svenska Kyrkans Unga i Norberg. Foto: Håkan Stråhle