Körer och musik

Beata Karacsonyi är kantor i församlingen.

I församlingen har vi ett aktivt musikengagemang.

På sommaren  bjuder vi på en serie sommarkonserter på torsdagar i juli månad.
Under höst och vår bjuder vi på helgsmålsmusik en gång i månaden.
Förutom det bjuder vi på körkonserter under adventstid, orgelkonserter och symfonikonserter under året.
 
Församlingsmedlemmarna får gärna delta i körverksamhet.
Vi har två kyrkokörer.
Norbergs kyrkokör är en blandad kör, som övar på onsdag kväll i Mariagården i Norberg.
Karbennings kyrkokör är en damkör, som övar på torsdag kväll i Sockenstugan i Karbenning.
För barn finns det möjlighet att sjunga i barnkör på onsdag eftermiddagar.
Gör intresseanmälan på mejlen, eller ring.
 
Det finns möjlighet att spela ukulele för vuxna nybörjare  i en grupp.
Vi välkomnar solister och grupper, som vill delta i gudstjänsterna.
Vi välkomnar alla nya ideer också.
 
Ansvarig för körverksamheten och musiken i kyrkan är kantor.
Har ni frågor, eller vill anmäla ert intresse för någon av verksamheterna, så mejla gärna, eller ring. 
Beata Karacsonyi  (beata.karacsonyi@svenskakyrkan.se)
Telefon: 0223-29803