Konserter

Konserter i Norbergs och Karbennings kyrkor

Konserter arrangeras i församlingens kyrkor över hela året. 
Under sommaren ges konserter varje vecka under samlingsnamnet Sommarkvällsmusik.

För att se mer om vad som händer i församlingen se vår kalender.