Hälsoveckan

Hälsoveckan är ett arrangemang som pågått sedan år 2000 med olika arrangörer. Svenska kyrkan i Norberg har dock alltid varit med som en av dessa.

Sedan några år tillbaka är Norberg-Karbennings församling tillsammans med Hälsocenter i Fagersta (Region Västmanland), Norbergs kommun, Bergslagens folkhögskola och ABF några av de stora aktöterna i det här arrangemanget.

Läs mer i det nedladdningsbara programmet. Hälsoveckan 2019.
Här kan du hämta Adobe Reader som behövs för att läsa programmet: www.adobe.se