Foto: Lisa Berglund

Gravskötsel

Det är gravrättsinnehavaren som ansvarar för att graven blir skött. Du som är gravrättsinnehavare kan antingen sköta graven själv eller anlita någon som gör det åt dig. Vi hjälper naturligtvis till med detta om du vill.

I avtalet för allmän grundskötsel ingår det att hålla graven i vårdat skick. Detta sker genom bortplockning av vissna vaser, vårstädning, klippning och trimning av gräsyta samt lättare riktning av gravanordning.

I avtalet för grundskötsel med planteringskötsel ingår det samma som i allmän grundskötsel och vattning, klippning av häck, beskärning av växter inom gravplatsen och ogräsrensning inklusive puts av blommor i gravrabatt samt mer omfattande riktning av gravanordning.

De flesta väljer att lägga till någon eller flera sorters plantering. I dagsläget har vi vårplantering av penséer, sommarplantering och höstplantering av ljung att välja på. Vår personal väljer växter utifrån förhållandet vid gravplatserna.

Förutom plantering så kan vi erbjuda påskliljor i kruka, vinterkrans, vinterbukett, ljuständning och tvätt av gravsten.

Avtalen kan tecknas som löpande eller som fasttidsavtal på 3 år eller längre.

 

Beställningsformulär med prislista för nedladdning och ifyllnad på dator finns om du klickar här. 

Ni kan antingen maila in beställningsformuläret till ida.conde@svenskakyrkan.se eller skriva ut formuläret ock skicka med post till Norberg- karbennings församling, Östra kyrkogården 738 35 Norberg.

 

 

bild grundskötsel

Klicka här  för att få mer information om grundskötsel