Meny

Gravformer

Kistgrav

Den äldsta formen benämns kistgrav eller jordgrav. I en kistgrav finns det plats för en eller flera kistor. Därutöver kan man sätta ned ett flertal urnor. En ny gravplats upplåts med gravrätt för 25 år. Gravrätten förlängs med automatik efter en ny gravsättning. Nya kistgravar finns att ta i bruk vid Norbergs Östra kyrkogård och Karbennings kyrkogård. Det går även bra att använda en äldre gravplats. 

 

Urngrav

En urngravplats är en gravplats där askan efter den avlidna gravsätts i en urna. Det är en mindre gravplats med plats för 9 urnor. Områden där det endast finns urngravar kallar för urnlund. En ny gravplats upplåts med 25 år och gravrätten förlängs med automatik efter en ny gravsättning. Urnlundar finns på Norbergs Östra kyrkogård.