Meny

Församlingstidningen

Församlingstidningen "Mitt i Byn" kommer ut 4 gånger per år till alla hushåll i församlingen.

Redaktör Håkan Stråhle
Tel: 0223-298 05
E-post: hakan.strahle@svenskakyrkan.se


Här kan du hitta tidningen som pdf-fil att läsa på skärmen eller ladda ner.
Nummer 1 varje år utkommer som specialnummer om hälsoveckan.