Församlingstidningen

Församlingstidningen "Mitt i Byn" kommer ut 4 gånger per år till alla hushåll i församlingen.

Redaktör Håkan Stråhle
Tel: 0223-298 05
E-post: hakan.strahle@svenskakyrkan.se

Här kan du hitta tidningen som pdf-fil att läsa på skärmen eller ladda ner.
Till och med 2019 utkommer nummer 1 varje år som specialnummer om hälsoveckan.