Diakoni

Vår diakon Raili Karling Forss svarar på frågor om församlingens diakonala verksamhet, tel 0223-29811.

VAD ÄR DIAKONI?
Diakoni är uppdraget till kyrkan, grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer.

NÅGON ATT TALA MED
Hembesök, själavård/stödsamtal är en del av det diakonala arbetet i församlingen. Diakonen och prästerna möter människor med många olika behov och i olika livssituationer i glädje och sorg.
Vi finns för enskilda samtal det kan röra sig om små och stora problem, akuta problem eller bara att du behöver någon som lyssnar när livet kört ihop sig. Vi har tystnadsplikt. 
 

HEMBESÖK
Om du känner dig ensam eller känner någon som är ensam så ring till diakonen. 
Raili Karling Forss, diakon, tel 0223-29811. 

ATT BEARBETA SORGEN - Efterlevandegrupp 
Att mista en anhörig eller vän är svårt. Här finns kyrkan som erbjuder hjälp och stöd. Det är en viktig uppgift för präster och diakoner att vara ett stöd i det svåra.
Norberg- Karbennings församling har ”Efterlevandegrupper”. Vi inbjuder anhöriga till avlidna genom personliga brev.
Grupperna startar regelbundet och vill möta människor i svåra situationer.

ENSKILDA SAMTAL
Du kan boka ett enskilt samtal. Hör av dig till diakonen eller någon av våra präster. Vi har tystnadsplikt.
Ta gärna kontakt med oss:

Raili Karling Forss, diakon, tel 0223-29811
Zilgme Eglite, kyrkoherde, tel 0223-29812
Tommy von Knorring, komminister, tel 0223-29801