Bli medlem

Inträde i Svenska kyrkan.

Alla som döps blir medlemmar i Svenska kyrkan. Det går också bra att anmäla medlemskap hos den församling där man bor. Det gäller både om du vill bli medlem för första gången eller om du tidigare varit medlem och vill bli det igen.

Nedan finns ett formulär att fylla i och skriva ut och skicka till din församling.

Tillhör du Norberg-Karbennings församling så skriver du ut blanketten och skickar till:
Norberg-Karbennings församling
Box 39
738 21 Norberg

Tillhör du en annan församling följer du länken längre ned på sidan för att se vilken församling du tillhör.

Medlem genom dopet

• Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan. Både barn, tonåringar och äldre kan döpas. Rådgör med en präst i din församling om vilken förberedelse för dopet som kan bli aktuell i ditt fall.

• Du som lämnat Svenska kyrkan är välkommen tillbaka som medlem. Om du inte är döpt samråder du med en präst om vilken form av dop som kan bli aktuell i ditt fall.

• Du som är döpt i ett annat kristet trossamfund är välkommen som medlem i Svenska kyrkan. Något nytt dop behövs inte men församlingen erbjuder dig undervisning i Svenska kyrkans tro och lära.

• Församlingen erbjuder undervisning och samtalsgrupper om dop och Svenska kyrkans tro till alla som önskar. Det kan ske på olika sätt beroende på var man bor.

Här kan du läsa mer om att bli medlem och även hitta verktyg för att se vilken församling du tillhör.

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella