Begravningsavgift

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion.

Begravningsavgiften finansierar krematorier, begravningskapell och begravningsplatser. Den går också till lön för personal inom kyrkogårdsförvaltningen. Enkelt uttryck används begravningsavgiften för att se till att alla människor, oavsett tro och samfundstillhörighet, får en värdig behandling när de avlidit.

Begravningsavgiften för 2020 är 25 öre per intjänad hundralapp.

 

Begravningsavgiften täcker kostnader för:

 • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år
 • Bisättning, (förvaring av stoftet fram till begravningen)
 • Gravsättning, inklusive gravöppning, återfyllning och iordningsställande av öppnad grav
 • Transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser
 • Kremering
 • Lokal för förvaring och visning av stoftet
 • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
 • Möjlighet att få låna begravningsverksamhetens bårtäcke

Dessutom finansierar begravningsavgiften skötsel av de allmänna ytorna, administration för begravningsverksamheten, anläggning av nya begravningsplatser, vård av kulturhistoriskt mycket värdefulla gravplatser samt begravningombudens verksamhet.

 

Kyrkoavgiften innefattar:

 • Församlingens kyrkor för begravningsakt
 • Präst och musiker vid begravningsakt
 • Församlingens bårtäcke
 • Församlingshemmen för begravningskaffe

Dessa tjänster får enbart de som är medlemmar i Svenska kyrkan tillgång till. Observera att det är huruvida den avlidne är medlem eller inte som avgör om man får tillgång till detta.

 

Dödsboet beställer och betalar för följande:

 • Kista och eventuell urna
 • Svepningsarbete
 • Transport till bisättningslokal
 • Extra musik och sång
 • Dödsannons
 • Blommor
 • Förtäring vid begravning eller minnesstund
 • Gravsten
 • Bouppteckningskostander
 • Begravningsbyrå