Bårtäcken

Ett bårtäcke är en vacker textil som läggs på kistan under begravningsakten och kan användas som kistdekoration i stället för en blomsteruppsättning. Norberg-Karbennings församling har egna bårtäcken man kan boka utan kostnad. Bårtäcken bokas i samband med begravning.

 

 

Norbergs kyrkas bårtäcke

Norberg kyrkas bårtäcke Foto: Fionnula Carlisle
Norberg kyrkas bårtäcke Foto: Fionnula Carlisle

 

 

Karbenning kyrkas bårtäcke

Karbenning kyrkas bårtäcke Foto: Fionnula Carlisle
Karbenning kyrkas bårtäcke Foto: Fionnula Carlisle

 

 

Gravkapellets bårtäcke

Gravkapellets bårtäcke Foto: Ida Condé
Gravkapellets bårtäcke Foto: Ida Condé