Andakter

Våra inspelade andakter tar nu sommaruppehåll.
Här kan du spela upp de andakter som vi lägger ut.
Länken till andakten fungerar från morgonen det datum som anges i texten till varje andakt.

Vill du skänka en gåva till dagens kollektändamål så kan du skicka swish till nummer 123 299 40 77. Märk gåvan med ”Kollekt”.

Andakt 30 maj 2021
Heliga trefaldighets dag eller ”Missionsdagen”
“Gud – Fader, Son och Ande”
Medverkande
Perhåkan Forss. Andakt, gitarr, sång
Raili Karling Forss. Förbön
Ralph Björkqvist. Sång
Musik under andakten
Psalm 21: Måne och sol
Sång: Treenighetens Gud (Ph Forss)
Sång: Vår Fader (musik Ph Forss) 
Välsignelsepsalm 730
Sång: Förbi horisonten (Ph Forss)
Dagens texter
Gamla testamentet: Femte Mose boken 6:4-9.
Epistel: Apostlagärningarna 2:24-35.
Evangelium: Matteusevangeliet 11:25-27.
Psaltarpsalm: Psaltaren 113:1-6.

En gammal symbol för treenigheten är triquetran som består av tre i varandra flätade ovaler. Den kan uppfattas som tre stiliserade mandorlor (mandelformade glorior), som går samman till en enda symbol. Mandorlan omger det gudomliga. ”I höghet och härlighet är du klädd, du sveper dig i ljus som i en mantel.” (Psaltaren 10:1-2) De tre mandorlorna kan också utformas som fiskar, vilket understryker att hela Guds treenighet är med i Kristi frälsningsverk.

 Text från Dagboken, Argument förlag

Andakt 23 maj 2021
Pingstdagen
“Den heliga Anden”
Medverkande
Beata Karacsonyi. Andakt, sång
Perhåkan Forss. Gitarr, sång
Musik under andakten
”Gud som finns i det fördolda”
”Förbi horisonten”
”Fader vår”
”Se, jag vill bära ditt budskap”
”Må din väg gå dig till mötes”
Dagens texter
Gamla testamentet: Första Moseboken 11:1-9.
Epistel: Apostlagärningarna 2:1-11.
Evangelium: Johannesevangeliet 14:25-29.
Psaltarpsalm: Psaltaren 104:27-31.

Symbolen för den heliga anden, den stiliserade duvan, återkommer denna söndag med tolv eldstungor. Dagens epistel berättar om tungor av eld som stannade på var och en av apostlarna som då fylldes av helig Ande. Ibland avbildas tretton tungor eftersom även Maria var med bland dem. Med Andens utgjutande börjar Kristi kyrkas utbredande på jorden. Anden fyller människan med sådan tro och kärlek att hon vill ge detta vidare till andra.

Text från Dagboken, Argument förlag

Andakt 16 maj 2021
Söndagen före pingst
“Hjälparen kommer”
Medverkande
Anita Helgesdotter. Betraktelse
Beata Karacsonyi. Piano, sång
Håkan Stråhle. Sång
Per Åkesson. Sång
Musik under andakten
Psalm 161:2 ”Helige Ande, låt nu ske”
Psalm 161:3-4 ”Helige Ande, låt nu ske”
Psalm 646:3-5 ”Grip du mig, helige Ande”
Dagens texter
Gamla testamentet: Sakarja 14:6-9
Epistel: Romarbrevet 8:16-18
Evangelium: Johannesevangeliet 15:26-16:4
Psaltarpsalm: Psaltaren 33:18-22

Kristusmonogrammet och den kraftigt stiliserade duvan är dagens symbol. Monogrammet är sammansatt av de två grekiska bokstä­verna X och P i namnet Kristus. När han lämnade sina lärjungar och återvände till sin himmelske Fader fanns löftet om Anden kvar: Hjälparen som skulle komma för att vittna om sanningen och ge lärjungarna ny kraft. Anden hjälper människorna att tro och att leva.

Text från Dagboken, Argument förlag

Andakt 13 maj 2021
Kristi himmelfärds dag
“Herre över allting”
Medverkande
Beata Karacsonyi. Andakt, piano, sång
Håkan Stråhle. Sång
Irene Carlsen. Valthorn
Musik under andakten
Psalm 158 B ”Till himlen Herren Jesus for”
”Kirchen arie” av Alessandro Stradella (1643-1682)
Dagens texter
Gamla testamentet: Andra Kungaboken 2:11-14.
Epistel: Apostlagärningarna 1:1-11.
Evangelium: Markusevangeliet 16:19-20.
Psaltarpsalm: Psaltaren 110.

Enligt legenden blev Kristi fotavtryck kvar i stenen när han inför sina lärjungar lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn. En liten kyrka byggdes på Olivberget på 300-talet över denna plats. Stenen med fotavtrycken och molnet på himlen är ett uttryck för hur tidens och rummets gränser överskrids.

Text från Dagboken, Argument förlag

Andakt 9 maj 2021
Bönsöndagen
“Bönen”
Medverkande
Tommy von Knorring. Andakt, sång
Beata Karacsonyi. Piano, sång
Musik under andakten
Psalm 122 ”I Guds tystnad får jag vara”
Psalm 762 ”Du är en bön”
Dagens texter
Gamla testamentet: Första Moseboken 18:26-32
Epistel: Efesierbrevet 3:14-21
Evangelium: Lukasevangeliet 18:1-8
Psaltarpsalm: Psaltaren 13

Den sjuarmade ljusstaken har ett budskap om Guds skapelse­verk då mörkret drevs undan och ljuset ordnades i sju vecko­dagar. Ljuset i centrum är sabbatsdagen. De tända ljusen är också en påminnelse om Guds närvaro och en uppmaning till bön var dag, sju gånger om dagen. I Psaltaren II9:I64 står det: »Sju gånger om dagen prisar jag dig«. Jesus lär sina lärjungar en bön som är uppbyggd just av sju böner. Han uppmanar dem att förlåta andra sju gånger om dagen (Lukasevangeliet 17:4). De sju lågorna har på kyrkans altare blivit sex ljus med ett krucifix i mitten. Jesus är det sjunde ljuset.

Text från Dagboken, Argument förlag

Andakt 2 maj 2021
Femte söndagen i påsktiden
“Att växa i tro”
Medverkande
Per Åkesson. Betraktelse, sång
Beata Karacsonyi. Piano, orgel, sång
Håkan Stråhle. Sång
Musik under andakten
Psalm 92 ”Kärlek av höjden värdes beskära”
”Som en bro över mörka vatten” sv. text Åke Arenhill -Orgel
Dagens texter
Gamla testamentet: Hosea 11:1-4.
Epistel: Första Johannes brevet 4:10-16.
Evangelium: Johannesevangeliet 16:5-11.
Psaltarpsalm: Psaltaren 98:1-8.

Trädet är denna söndags bild för att växa i tro. Trädets rötter är sällan synliga. De hämtar sin näring under markytan så att trädet kan växa och bära frukt. Jesus talar i liknelser om himmelriket inom oss (Lukasevangeliet  17:21). Han liknar himmelriket vid ett litet frö som kan växa till ett träd som når himmelen (Matteusevangeliet 13: 32).

Text från Dagboken, Argument förlag

 

Andakt 25 april 2021
Fjärde söndagen i påsktiden
“Vägen till livet”
Medverkande
Perhåkan Forss. Betraktelse, sång, gitarr
Raili Karling Forss. Kyrkans förbön
Ralph Björkqvist. Sång
Musik under andakten
Jag har en dröm
Var min vision
Varför jag, Herre?
Vår Fader
Jag går hem
Välsignelsepsalm 730
Dagens texter
Gamla testamentet: Jesaja 54:7-10.
Epistel: Hebreerbrevet 13:12-16.
Evangelium: Johannesevangeliet 16:16-22.
Psaltarpsalm: Psaltaren 147:1-7.

Kyrkans herdestav, kräklan, och den korskrönta staven, processionskorset, är denna söndags symboler. Med sin stav för den gode herden sin hjord framåt på vägen till livet. Den uppståndne är själv vägen, sanningen och livet. För sin vandring behöver Guds folk honom som föregångare och herde. Korset visar vägen, herdestaven den pas­torala omsorgen. Vid procession kommer korset först och herdestaven sist för att ta hand om varje människa. Kräklan och staven utgör bakgrunden på ärkebiskopens vapensköld.

Text från Dagboken, Argument förlag

Andakt 18 april 2021
Tredje söndagen i påsktiden
“Den gode herden”
Medverkande
Håkan Stråhle och Beata Karacsonyi
Musik under andakten
Psalm 155, ”Herren lever”
Psalm 248, ”Tryggare kan ingen vara”
Dagens texter
GT: Hesekiel 34:11-16
NT: Första Petrusbrevet2:22-25
Evangelium: Johannesevangeliet 10:1-10
Psaltarpsalm: Psaltaren 23

En av de tidigaste bilderna av Kristus är den gode herden som bär lammet på sina axlar. Den förekommer redan bland katakombernas målningar. Herden framställs som en räddare som skyddar lammet från ensamhet och död. Herden är också den som vägleder hjorden. Den uppståndne Kristus vägleder mänskligheten in i det nya livet och vill rädda människan från döden.

Text från Dagboken, Argument förlag

Andakt 11 april 2021
Andra söndagen i påsktiden
“Påskens vittnen”
Medverkande
Håkan Stråhle och Beata Karacsonyi
Musik under andakten
Psalm 154, ”Dina händer är fulla av blommor”
Psalm 517, ”Världen som nu föds på nytt”
Dagens texter
GT: Jesaja 43:10-13
NT: Första Korinthierbrevet 15:1-11
Evangelium: Johannesevangeliet 21:1-14
Psaltarpsalm: Psaltaren 145:1-7

Andakt 4 april 2021
Påskdagen
“Kristus är uppstånden”
Medverkande
Anita Helgesdotter, Beata Karacsonyi, Håkan Stråhle
Musik under andakten
Psalm 146 ”Vad ljus över griften”
Psalm 147 ”Upp, min tunga, att lovsjunga”
Psalm 153 ”Livet vann, dess namn är Jesus”
Psalm 198 ”Likt vårdagssol i morgonglöd”
Dagens texter
GT: Andra Moseboken 15:1-11
NT: Första Korinthierbrevet 15:12-21
Evangelium: Markusevangeliet 16:1-14
Psaltarpsalm: Psaltaren 118:15-24

En gammal symbol för uppståndelsen är fågel Fenix. Enligt legenden uppstår han ur sin egen aska till nytt liv. På lång­fredagen avrättades Kristus på ett kors och lades i en grav. På tredje dagen uppstod han från de döda till nytt liv. Han ger människan tron på livet efter döden - det eviga livet.

Text från Dagboken, Argument förlag

Andakt 2 april 2021
Långfredagen
“Korset”
Medverkande: Perhåkan Forss
Musik under andakten
Psalm 140 ”Du bar ditt kors, o Jesu mild”
Sång ”Du gav ditt liv för mig”
Sång ”Var du där?”
Sång ”Vår Fader”
Välsignelsepsalm 730
Dagens texter
GT: Jesaja 53:1-12
NT: Första Korinthierbrevet 2:1-10
Evangelium: Markusevangeliet 15:21-41
Psaltarpsalm: Psaltaren 22

Korset är det främsta kristna tecknet och visar på hur stor Guds kärlek är till oss människor. Gud går i döden for vår skull. Genom korset besegras ondskan och vi blir försonade med Gud. Sedan urkristen tid har korset tecknats som ett igenkänningstecken och för att visa på att den kristna människans liv levs i korsets försoning.

Text från Dagboken, Argument förlag

Långfredag 2/4 2021
”Stabat Mater” med trio ur Belladonnakören inspelad i Norbergs kyrka
Musik: Giuseppe Tartini 1692-1790
Text: Jacopone da Todi 1230- 1306
Sopran: Hanna Gillenberg Allmo
Mezzosopran: Monica Fjellman
Alt: Inkis Rung Lindberg
Dirigent: Jörgen Wik

Här kan du läsa mer om ”Stabat Mater”. Engelsk sida. https://stabatmater.info/componist/tartini/

Andakt 28 mars 2021
Palmsöndagen
“Vägen till korset”
Medverkande: Perhåkan Forss
Musik under andakten
Ps 135 Se, vi går upp till Jerusalem
Du reser mig (Ph Forss, mel trad engl)
Psalm 105
Du gav ditt liv så jag får leva (Ph Forss)
Vår Fader (sjungen, mel Ph Forss)
Bli kvar hos mig (Ph Forss, mel Abide with me)
Välsignelse Ps 730
Dagens texter
GT: Andra moseboken 13:6-10
NT: Hebreerbrevet 2:14-18
Evangelium: Markusevangeliet 11:1-11
Psaltarpsalm: Psaltaren 118:19-29

När Jesus red in i Jerusalem hyllade folket honom med palm­kvistar. Palmbladet - som kan bli upp till sex meter - är en symbol för seger och hyllning. Inför den himmelska tronen och lammet står de frälsta med palmer och hyllar honom som vunnit seger (Uppenbarelseboken 7:9).
I Norden har en sälgkvist fått ersätta palmkvisten i palmsöndagens gudstjänst.
Text från Dagboken, Argument förlag

Andakt 21 mars 2021
Jungfru Marie bebådelsedag
“Guds mäktiga verk”
Medverkande: Anita Helgesdotter, Beata Karacsonyi, Håkan Stråhle
Musik under andakten
Psalm 527 ”Det spirar i Guds örtagård”
Psalm 480 ”Var hälsad, Herrens moder”
Postludium
”På Mariae bebådelsedag”
Text och musik: Jörgen Wik.
Från Belladonnakören: Hanna Gillberg Allmo, Monica Fjellman, Inkis Rung Lindberg
Dagens texter
GT: Jesaja 7:10-14 4:42-44
NT: Romarbrevet 8:1-4 9:8-10
Evangelium: Lukasevangeliet 1:26-38
Psaltarpsalm: Psaltaren 147:7-15

Bokstäverna A och M i symbolbilden är en förkortning för latinets Ave Maria, var hälsad Maria. Det är den hälsning som ängeln Gabriel framförde till Maria denna dag: ”Var hälsad, du högt benådade.” Helig Ande kom över Maria och från denna stund började han som är världens ljus att växa inom henne.
Bebådelsedagen är förlagd i nära anslutning till vårdagjämningen då ljuset blir starkare än mörkret. Bokstaven A kan även visa på honom som är A och O, början och slutet. (Uppenbarelseboken 21:6)
Text från Dagboken, Argument förlag

Jungfru Marie bebådelsedag 21/3 2021
Konsert med trio ur Belladonnakören. Inspelad i Norbergs kyrka.
Medverkande
Sopran: Hanna Gillenberg Allmo
Mezzosopran: Monica Fjellman
Alt: Inkis Rung Lindberg
Piano: Beata Karacsonyi

Marias vaggsång
Musik: Max Reger
Text: Evelyn Lindström

O salve Regina
Musik: Alice Tegner
Text: Hermanus Contractus 

På Mariae bebådelsedag
Text och musik: Jörgen Wik

Andakt 14 mars 2021
Midfastosöndagen
“Livets bröd”
Medverkande: Per Åkesson, Beata Karacsonyi, Håkan Stråhle
Musik under andakten
Psalm 298 ”Gud, ditt folk är vandringsfolket”
Psalm 157:2-3 ”Den korta stund jag vandrar här”
Dagens texter
GT: Andra Kungaboken 4:42-44
NT: Andra Korinthierbrevet 9:8-10
Evangelium: Johannesevangeliet 6:1-15
Psaltarpsalm: Psaltaren 107:1-9

Nattvardsbrödet, oblaten, bär här en bild av Kristus på korset.
Jesus säger om sig själv i Johannesevangeliet 6 att han är det bröd som kommit från himlen för att ge världen liv. Han är livets bröd. Han berättar om mannat som Israels folk fick att äta i öknen för att orka med vandringen till det utlovade landet. Det bröd som han ger är ett bröd som hjälper människan att gå vidare. Brödet han ger är hans kropp som utges för oss när han dör och uppstår för att människan ska leva.
Text från Dagboken, Argument förlag

Andakt 7 mars 2021
Tredje söndagen i fastan
“Den kämpande tron”
Medverkande: Håkan Stråhle, Beata Karacsonyi
Musik under andakten
Psalm 442 ”Han gick den svåra vägen”
Psalm 358 ”Han gick in i din kamp på jorden”
Postludium ”Sound of silence”
Dagens texter
GT: Första Samuelsboken 17:40-50
NT: Efesierbrevet 5:1-9
Evangelium: Lukasevangeliet 11:14-26
Psaltarpsalm: Psaltaren 25:12-22

Fisken är en av de äldsta kristna igenkänningstecknen. Under förföljelserna kände de kristna igen varandra genom att rita en fisk eller bära ett smycke format som en fisk. Det grekiska ordet för fisk –ICHTHYS- innehåller begynnelsebokstäverna till de första kristnas trosbekännelse.
I – Jesus, CH – Kristus, TH- Guds, Y – Son, S- Frälsare.
Text från Dagboken, Argument förlag

Världsböndagen, 5 mars 2021
Tema: Bygg på en stadig grund
Värdland: Vanuatu

Andakt: Norberg-Karbennings församling, Svenska kyrkan
Medverkande: Raili Karling Forss, Beata Karacsonyi, Anita Helgesdotter och Dukate Rrethi.
Konstverket “Cyklon Pam II: 13:e mars 2015” är gjort av Juliette Pita, den mest kända konstnären i Vanuatu idag. Hon är född 1964

Kollekten sätts in på PlusGiro-konto 40 47 22-1 eller skickas med Swish till nummer 123 667 8650.
Kollektmottagare: Sveriges ekumeniska kvinnoråd. OBS! Eget kollektnummer!
Meddelande: Världsböndagen 2021 03 05
Böndagskollekten går till utbildningsstipendier och -projekt för kvinnor i utvecklingsländer i samarbete med svenska samfund, stift och biståndsorganisationer.

Här kan du läsa mer:
http://www.svekumeniskakvinnor.se/varldsbondagen/
http://www.svekumeniskakvinnor.se/material-varldsbondagen-2021/

Andakt 28 februari 2021
Andra söndagen i fastan
“Den kämpande tron”
Medverkande: Perhåkan Forss
Musik under andakten
Var min vision
Varför jag, Herre
Jag går hem
Vår Fader
Ps 730 ”Må din väg gå dig till mötes”
Dagens texter
GT: Första Moseboken 30:22-31
NT: Andra Korinthierbrevet 6:1-10
Evangelium: Matteusevangeliet 15:21-28
Psaltarpsalm: Psaltaren 130

Andakt 21 februari 2021
Första söndagen i fastan
“Prövningens stund”
Medverkande: Anita Helgesdotter, Beata Karacsonyi, piano och sång, Håkan Stråhle, sång
Musik under andakten
Psalm 135
Psalm 137
Dagens texter
GT: Första Moseboken 16:1-13
NT: Hebreerbrevet 4:14-16
Evangelium: Matteusevangeliet 4:1-11
I andakten läses evangelietexten från 2:a årgången: Matteusevangeliet 16:21-23
Stiftskollekt till SKUT-rådet i Västerås stift 33 %, S:t Lukas i Falun och Västerås 33 %, Västerås stifts lekmannaförbund 33 %

Andakt 14 februari 2021
Fastlagssändagen “Kärlekens väg”
Medverkande: Perhåkan Forss
Musik under andakten
Till kärleken, Dan Andersson
Psalm 565
Tonsättning “Vår Fader” Perhåkan Forss
Psalm 730
Dagens texter
GT: Jesaja 52:13-15,
NT: Första Korinthierbrevet13:1-3
Evangelium: Lukasevangeliet 18:31-43
Psaltarpsalm: Psaltaren 86: 5-11

Andakt 7 februari 2021
Kyndelsmässodagen. “Uppenbarelsens ljus”
Medverkande: Håkan Stråhle och Beata Karacsonyi.
Musik under andakten: Psalm 37 och 331 vers 1-3, och 7
Evangelietext för andakten: Lukasevangeliet 2: 22-40
Målad Mariaskulptur: Konstnär Olle Norberg
Övriga konstnärer okända
Kollekt till Västerås stifts kyrkosångsförbund

Andakt 2021 01 31
Septuagesima. ”Nåd och tjänst”
Medverkande: Per Åkesson och Beata Karacsonyi.

Andakt 2021 01 24
Tredje söndagen efter trettondedagen. ”Jesus skapar tro”
Medverkande: Raili Karling Forss, Perhåkan Forss och Beata Karacsonyi.