Foto: Magnus Aronson IKON

Kyrkofullmäktigemöte

Nyhet Ändrad

MÅNDAG 16 MAJ 19.00 i församlingshemmet. Kallelse med ärenden har distribuerats till samtliga förtroendevalda, men alla församlingsbor som är intresserade är välkomna, eftersom mötet är offentligt.