Ekumenisk gudstjänst

Nyhet Publicerad Ändrad

SÖNDAG 24 NOVEMBER 11.00 i Nora kyrka. Gemensam gudstjänst med Missionskyrkan och Betelkyrkan inom Noraalliansen. Kyrkkaffe serveras i församlingshemmet efter gudstjänsten. Välkommen!