Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dataskyddsförordningen - GDPR

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter i flera hundra år på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt och det tänker vi fortsätta att göra. Den 25 maj 2018 infördes den nya Dataskyddsförordningen GDPR, vilken syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Klicka här och läs mer.

Det är viktigt att du känner dig trygg med hur Svenska kyrkan hanterar dina personuppgifter. Nora församling skyddar den information som du anförtror oss, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Du har enligt den nya Dataskyddsförordningen, som också kallas GDPR (General Data Protection Regulation) rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem. Den nya förordningen gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.
GDPR kommer inte att innebära någon märkbar skillnad för dig som är medlem i Svenska kyrkan. Församlingen värnar redan om din personliga integritet och kommer fortsatt att hålla en hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

Så här hanterar vi personuppgifter i Nora församling
Om du är medlem i Nora församling behandlar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet mellan oss - det involverar att ta ut avgifter, skicka ut relevant information m m. De uppgifter om dig som behandlas är namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. 

Dina uppgifter sparas bara så länge verksamheten pågår om du anmält dig till någon av våra verksamheter.

Ditt personnummer behövs för att registrera dig i församlingens verksamhetsregister. Har du skyddad identitet eller annan information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, skicka inte in anmälan, utan ta istället personlig kontakt med församlingen.

Vid kursverksamhet i samarbete med Sensus studieförbund lämnas personnumret till Sensus som också dom följer GDPR. 

Vi lämnar självklart aldrig ut uppgifterna till en tredje part med undantag av Sensus.

Så här hanterar vi bilder i Nora församling
Vi använder ofta bilder på vår hemsida, i annonser, affischer och annat tryckt material samt på sociala medier för att berätta vad som händer i vår verksamhet. Så här hanterar vi bilder i Nora församling.

Vi publicerar inga bilder på vår hemsida, annonser, affischer, trycksaker eller i sociala medier utan ett muntligt eller skriftligt samtycke och godkännande från de som går att identifiera på bilderna.

Vid stora evenemang fotograferar vi ofta och informerar ibland om detta i församlingsblad och på sociala medier. Vill du inte förekomma på bild från t ex konserter eller andra liknande evenemang så ber vi dig gärna i förväg att kontakta någon i personalen så ser vi till att du inte förekommer på de bilder som publiceras. Annars kommer vi be om ditt samtycke innan vi publicerar.

Ett skriftligt samtycke som upprättas eller ett muntligt samtycke kan givetvis när som helst hävas genom att kontakta Nora församling.