Kontaktlista personal

Postadress:
Nora bergslagsförsamling
Box 133
713 23 Nora

Besöksadress:
Prästgatan 1 (Klockaregården)   Karta

E-post:
nora.bergslagsforsamling@svenskakyrkan.se

Församlingsexpedition
tfn: 0587-848 00