Hilda & George Jansson stipendiefond

Stiftelsen har som ändamål att utdela studie- och yrkesutbildningsstipendium till ungdomar som har anknytning till Vikersbygden, i första hand de som gått i Vikersbyarnas grundskola.

Ansökan om stipendium kan göras två gånger per år.
Studieintyg skall alltid skickas in tillsammans med ansökan.

Ansökan skickas till:
Hilda och George Janssons stipendiefond
Nora bergslagsförsamling
Box 133
713 23 Nora

Mer upplysningar lämnas av:
kyrkoherde Britta Landin
tfn 0587-848 02
britta.landin@svenskakyrkan.se

"Stiftelsen skall förvaltas av en präst som utses av kyrkorådet i Nora bergslagsförsamling. Avkastningen av fonden skall årligen utdelas såsom stipendier för studier eller yrkesutbildning till medellösa, begåvade och välartade ynglingar eller flickor, som varit elever i grundskolor i den del av Nora bergslagsförsamling som tidigare utgjordes av Vikers församling eller under sin grundskoletid varit stadigvarande bosatt i den del av Nora bergslagsförsamling som tidigare utgjorde Vikers församling"