Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Mötesplatser för vuxna

Många av oss har ett stressigt liv. Andras vardag är ensamhet och tristess. Vi vill att kyrkan ska vara en plats för både vila och aktivitet, gemenskap och avskildhet.

Kom och sjung!

Nya körsångare är hjärtligt välkomna till Surte-Nödinge kyrkokör! Repertoaren är bred, och vi sjunger olika stilar. Utbyten med andra körer i projekt och konserter. Läs mer.

Gemenskapsträffar onsdagar kl 13.00

Sorlet stiger när det närmar sig gemenskapsträff med intressant program, fika och trevlig gemenskap. Nu startar vi vårterminen den 2 mars. Välkomna

Leva vidare-grupp

Har du mist en nära anhörig? Då måste sorgen få ta sin tid. Tillsammans med andra kan vi dela och bearbeta sorgen och så småningom hitta vägar att börja leva vidare.

Psalmsång

Finsk verksamhet

Några gånger per termin firar vi finskspråkig gudstjänst i Surte kyrka, under ledning av diakon Matias Juopperi. Varje torsdag bibelcirkel i Surte församlingshem.