Enkel gudstjänst i vardagen

Några gånger i månaden firar vi gudstjänster som är speciellt anpassade för daglediga föräldrar och andra vuxna, tillsammans med sina barn.

VARDAGSGUDSTJÄNSTER HÖSTEN 2019

Surte kyrka
Fredag 11 oktober kl 10
Fredag  8 november kl 10
Fredag 29 november kl 10

Nödinge kyrka
Onsdag 18 september kl 10
Måndag 14 oktober kl 10
Onsdag 20 november kl 10
Onsdag 27 november kl 10
Tisdag 17 december kl 10 (krubbgudstjänst)