Enkel gudstjänst i vardagen

Några gånger i månaden firar vi gudstjänster som är speciellt anpassade för daglediga föräldrar och andra vuxna, tillsammans med sina barn.

VARDAGSGUDSTJÄNSTER