Vad kan kyrkan erbjuda?

Som medlem är du välkommen att ta del av det kyrkan erbjuder. Du är också, genom att betala kyrko­avgiften, med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling och kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet.

Grunden för kyrkans verksamhet är öppenhet, möte och dialog med människor, med Jesus som förebild. Det gäller lokalt hos oss i Nödinge, i hela Sverige och runt om i världen. Vi har mycket att erbjuda:

 • Mötesplatser

  Nödinge församling har ett brett arbete med bland annat gudstjänster, körer, förskolor, barn- och ungdomsverksamhet, vuxenträffar och socialt arbete.  

 • 

Livets skeden

  I församlingen möts vi i samband med viktiga händelser som dop, konfirmation, vigsel och begravning, nästan varje vecka.

 • 

Levande rum

  Våra kyrkor är unika byggnader, värdefulla kulturarv och levande rum för gudstjänst, stillhet, vila, gemenskap, sång och musik.

 • 

Tro och tvivel

  Vi erbjuder sammanhang där vi får möta varandra, dela tro och tvivel och närma oss Gud.

 • 

Stöd vid kriser

  Svenska kyrkans personal finns med som stöd vid olyckor och kriser, i Sverige och utomlands.

 • 

Internationellt arbete

  Svenska kyrkan samverkar med biståndsorganisationer och med kyrkor i hela världen, vid akuta katastrofinsatser och i långsiktigt utvecklingsarbete.