Så styrs kyrkan
Foto: Kristina Strand Larsson

Så styrs Nödinge församling

Svenska kyrkan är en stor organisation med närmare 1 400 församlingar. Varje församling styrs lokalt, kyrkoherden och kyrkorådet ansvarar för verksamheten.

Kyrkorådet är församlingens folkvalda styrelse. Utöver vår verksamhet ansvarar kyrkorådet även för förvaltning, ekonomi och egendom.