Foto: Illustratör Susanne Engman

Rutiner för klagomålshantering

Vi vill ha en dialog med dig som förälder och du är alltid välkommen att höra av dig.

Om du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på förskolan vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.


Vem framför jag mina klagomål till? 

Om det finns något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med, framför det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår, vänd dig då till förskolechefen. Är du fortfarande missnöjd, skickar du ett skriftligt klagomål till kyrkoherden.