Personuppgiftshantering

Svenska kyrkan har stor respekt för din personliga integritet. Här finner du information om hur vi i våra olika verksamheter hanterar dina personuppgifter.

Vår ambition är att aldrig lagra mer personuppgifter än nödvändigt och att följa gällande lagstiftning enligt dataskyddsförordningen.

Här finner du vår samlade dokumentation för våra olika verksamheter.

Inom kort publiceras information om behandling för alla verksamheter.

Klicka här för att läsa mer om GDPR och Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.

Vårt dataskyddsombud är: Erika Malmberg, 072-549 64 34, Intechrity.