Om oss

Välkommen till Nödinge församling – vår verksamhet, våra kyrkor och kyrkogårdar. Ta del av det vi är bra på och bidra med det du kan.

Behöver du hjälp inför ett dop, ett bröllop eller en begravning? Vill du delta i gudstjänster och musikliv eller söker du andra aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna? Kanske behöver du någon att tala med? Då har du kommit rätt. Välkommen!

Hör av dig

Vill du boka dop, vigsel eller begravning? Har du frågor om våra aktiviteter? Söker du någon särskild?

Händer Samtal

Samtal och stöd

Ibland tar livet en oväntad vändning. Det kan gälla relationer, arbete, en ny fas i livet, sorg eller glädje. Kanske har du funderingar kring livet och tron. Vi finns här för dig.

Besök våra kyrkor

En kyrka är ingen vanlig samlingslokal. Kyrkorummet bär minnen av generationers glädje, sorg och förtröstan. I vår församling finns Surte kyrka och Nödinge kyrka.

Kyrkogården – en plats för eftertanke

Varje kyrkogård har sin speciella karaktär – en värdig plats för ro och eftertanke. Ett vilorum för de bortgångna och en tillgång för anhöriga.

Utelek på förskolan

Två förskolor

Våra två förskolor drivs av Nödinge församling och arbetar i enlighet med Lpfö 18. Noas Ark ligger i Nödinge och förskolan i Bohus heter Paradiset.

Så styrs kyrkan

Så styrs Nödinge församling

Svenska kyrkan är en stor organisation med närmare 1 400 församlingar. Varje församling styrs lokalt, kyrkoherden och kyrkorådet ansvarar för verksamheten.