Foto: John Eliasson

Besök våra kyrkor

En kyrka är ingen vanlig samlingslokal. Kyrkorummet bär minnen av generationers glädje, sorg och förtröstan. I vår församling finns Surte kyrka och Nödinge kyrka.

Nödinge kyrka uppfördes 1727 i samband med att den äldre romanska kyrkan från 1200-talet revs. Inne i kyrkorummet möter en magnifik barockinredning och takmålningar utförda av Alexander Fox. Predikstolen är gjord 1741 av bildhuggaren Johan Petter Weber.

Förskolan, Noaks Ark
Foto: Ingrid Eliasson

Ett stenkast från Nödinge kyrka ligger Nödinge församlingshem. Där finns samlingslokaler och församlingens förskola Noas Ark.

Foto: John Eliasson

Surte kyrka invigdes 1912. Den är en av länets främsta exempel på tidig nationalromantisk arkitektur. Kyrkan har skiffertak och är byggd av stenar från gärdsgårdar i trakten.

Foto: John Eliasson

Intill kyrkan ligger Surte församlingshem, med samlingslokaler och  kontorsutrymmen för våra medarbetare.

Foto: Cecilia Sundström

På Surte kyrkogård, öster om Surte kyrka, ligger Surte gravkapell.

Kyrkans hus, Bohus
Foto: Ingrid Eliasson

Kyrkans hus är vår samlingslokal i Bohus. Den ligger i samma byggnad som församlingens förskola Paradiset.