Foto: Ingrid Eliasson

Kyrkogården – en plats för eftertanke

Varje kyrkogård har sin speciella karaktär – en värdig plats för ro och eftertanke. Ett vilorum för de bortgångna och en tillgång för anhöriga.

I vår församling finns två kyrkogårdar – en i Surte och en i Nödinge. Båda kyrkogårdarna har kistgravplatser, urngravplatser och minneslund. I Surte finns även en askgravlund. Har du frågor som rör våra kyrkogårdar? Välkommen att kontakta oss.

 

Martin Tärnbrant

Martin Tärnbrant

Svenska kyrkan Nödinge

Kyrkogårdsföreståndare

Behöver du hjälp med gravskötsel?

Du kan boka paketskötsel innehållande vårplantering, sommarplantering och utläggning av vinterdekoration från 630kr/år.
Vi utför även tillfälliga servicearbeten på era gravvårdar. Det kan vara allt ifrån tvättning, byte av grusytor, tillfälliga rensningar, dubbning av stenar till rätning av stora gravanläggningar. Vi åtar oss de flesta arbeten när det gäller gravvårdsanläggningar, utom arbeten där vi saknar tillräcklig kompetens, verktyg eller om uppdraget bryter mot
kyrkogårdens etiska och kulturhistoriska intentioner.

För ytterligare information kontakta oss.

Gravrättsinnehavare sökes

Har du fått en skylt liknande denna utplacerad på en grav som du har någon förbindelse till?
Då är det viktigt att du hör av dig till oss som arbetar på kyrkogården.

Vacker askgravlund

Askgravlunden i Surte anlades hösten 2014. Den är ett alternativ till minneslund och urngravar.
- Vid gravsättning i askgravlund sätts askan ner i en askgravpåse inom ett gemensamt gravsättningsområde, berättar Martin Tärnbrant på kyrkogården.
- Till skillnad från gravsättning i minneslund, har de anhöriga rätt att närvara vid nedsättningen av askan i askgravlunden. Däremot finns det inte möjlighet att välja plats eller möta önskemål från närstående att vila bredvid varandra.
- Platsen för nedsättningen märks inte ut, men den avlidnes namn, födelse och dödsdatum ingraveras i ett glasblock som placeras i den kristallpelare som är belägen vid minnesplatsen vid sidan av askgravlundens gravsättningsområde.
- Inga blommor eller dekorationer får placeras inom gravsättningsområdet, men det finns en gemensam anordning på minnesplatsen vid sidan av gravsättningsområdet som är avsedd för
att placera snittblommor och ljus i.