Hör av dig

Vill du boka dop, vigsel eller begravning? Har du frågor om våra aktiviteter? Söker du någon särskild?

Bokning eller frågor om dop, vigsel och begravning hjälper vår expedition till med. Har du andra frågor kan du vända dig till vilken medarbetare du vill.

Kontakta Nödinge församling

Expeditionen: 031-98 00 12
E-post: nodinge.pastorat@svenskakyrkan.se
Adress: Kvarnvägen 7, 445 57 Surte

Präster

Diakon

Kommunikation

Mimmi Finnman

Svenska kyrkan Nödinge

Informatör & kommunikatör

Musiker

Pedagog

Kansli

Kyrkogård

Förskolan

Förskolan Noas Ark

Förskolan Paradiset - Solen

Förskolan Paradiset - Stjärnan