Konfirmander
Foto: Magnus Aronsson

Konfirmation – tankar om Gud och livet

Konfirmandtiden är en möjlighet att tillsammans med andra få dela tankar och funderingar om livet och om kristen tro.

Konfirmandtiden blir för många en chans att utforska både sig själv och andra, att få testa sina åsikter och värderingar. Konfirmation betyder bekräftelse – en chans att bekräfta den gåva Gud gav i dopet. Varje år väljer cirka 30 000 ungdomar att konfirmeras i Svenska kyrkan. 

Livets högtider

  • Dopet, då vi välkomnar en ny människa i Guds familj och kyrkans gemenskap.

  • Konfirmationen, då vi gläds över de ungdomar som vill bekräfta sitt dop.

  • Vigseln, då två människor inför Gud uttrycker sin kärlek och vilja att leva tillsammans.

  • Begravningen, då vi tar ett värdigt farväl av den människa som gått bort och överlämnar den åt Gud.