Foto: Ingrid Eliasson

Dopet – del i en större gemenskap

Funderar du på att låta döpa ditt barn eller dig själv? Dopet är en fest. Vi gläds när en människa blir del av församlingen, kyrkan i världen och Guds stora familj.

Vid dopet tackar vi för den människa som döps och prästen påminner om att vi är älskade av Gud precis som vi är. Dopet är inte en namngivningsceremoni, men namnet spelar en central roll – den som döps är inte anonym. Dopet är en gåva, vi behöver inte prestera något för att ta emot den.


Har du frågor om dopet eller vill du boka en tid? Ring vår expedition eller kontakta någon av våra präster.

Livets högtider

  • Dopet, då vi välkomnar en ny människa i Guds familj och kyrkans gemenskap.

  • Konfirmationen, då vi gläds över de ungdomar som vill bekräfta sitt dop.

  • Vigseln, då två människor inför Gud uttrycker sin kärlek och vilja att leva tillsammans.

  • Begravningen, då vi tar ett värdigt farväl av den människa som gått bort och överlämnar den åt Gud.