Foto: Emma Sten

Nivrena juniorkör

Juniorkören är en blandad kör för flickor och pojkar som riktar sig till barn från förskoleklass till årskurs tre. Vi arbetar vidare med den egna rösten, stämsång och grundläggande musikteori.  Nivrena juniorkör deltar även vid gudstjänster och konserter

Alla barnkörer är kostnadsfria tack vare Svenska kyrkans medlemmar.

 

Plats och tid: Torsdagar 16.30-17.05 på Församlingsgården i Njurundabommen

Körledare: Britta Lovén

Intresseanmälan för Nivrena Juniorkör