Foto: Anna-Cecilia Onken

Ungdomsgrupperna – Låt äventyret leva vidare

Njurunda församlings barn-. och ungdomsverksamhet, är att med Kristus i centrum och dopet som grund, verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen, där alla får växa i tro och ansvar. Detta genom gemensamma upplevelser av ansvarstagande och att vara behövd i såväl gudstjänst som i vardagens samspel med andra.

Vid våra träffar lägger vi stor vikt vid att vara en trygg och välkomnande miljö. Vi låter barn och ungdomar få möta den kristna tron i upplevelser av bön, andakt och gudstjänstliv.

Hit får vi komma precis som vi är. Här ryms tankar om allt från vänskap till tro och liv.

En av våra ungdomar

Vi har stort fokus vid att se varje barn och ungdom för den de är. Kreativitet och nyfikenhet är viktiga byggstenar som förenar och skapar glädje.

Att få tillhöra en grupp, där det inte ställs krav på att man ska vara på ett visst sätt. Det är orsaken att till att ungdomar kommer tillbaka.

Det som utgör kittet i ungdomsgrupperna är lägren vi har tillsammans med andra grupper och årets konfirmander. Vi gör studieresor gruppvis vilka även är stärkande för den lilla gruppen. Det är lägren och resorna som stärker gemenskapen, som gör sammanhållningen stark.

 

Vi ses på måndagar mellan kl 17.30 - 19.00 på församlingsgården i Njurundabommen.