Själavård

Behöver du någon att prata med? Alla ämnen under himmel och jord kan avhandlas här.

Själavård med en präst eller diakon handlar om att ta hand om och vårda det inre livet– själen. Precis som att vi ibland behöver ta extra hand om vår kropp kan vi behöva ta hand om vår inre människa och få stanna upp och reflektera över hur våra liv är. Att få göra det med en annan utomstående kan ofta vara skönt.
I det enskilda samtalet kan du ta upp alla livets frågor och tillsammans med en medvandrare som är van vid samtal få samtala om tro, livet och vardagen. Det finns inget som är för smått eller stort för att rymmas i ett själavårdssamtal. 
För präster och diakoner är tron på Gud självklar, men du behöver inte tillhöra Svenska kyrkan eller vara troende. Du får – men behöver inte – prata om Gud, läsa Bibeln eller be när du talar med en präst eller diakon. Präster och diakoner har tystnadsplikt. 

Kontakta oss