Foto: Malin Ruda

Prästerna

Vi är ungdomar i åldern17 -19år som väljer att vara kvar i församlingens gemenskap som ungdomsgrupp. Vi, unga vuxna, är hjälpledare i olika verksamheter och fungerar som stöd och hjälp för ungdomar som känner utanförskap mm. Vi är också med i Gudstjänstarbetet, läger och hjälpledare till våra grupper. Vår främsta uppgift är att genomföra ungdomsgudstjänster, lägeraktiviteter och shower, samt vara ett stöd och förebilder till Prostarna, Lärjungarna och konfirmanderna.