Miniorer & juniorer

Minorer och Juniorer är en "efter-skolan-verksamhet" där barnen får mellanmål, leker och pysslar. Vi har samlingar och samtal. Vår målsättning är att se varje barn som kommer till oss.

På miniorerna och juniorerna pratar vi om saker som är viktiga för barnen:
Allas lika värde
Att vara en bra kompis
Hur det känns att vara utanför
Vad kan vi göra för att ingen ska känna sig utanför


Vi berättar och pratar kring traditioner och högtider utifrån vår kristna tro. Vi arbetar aktivt med att barnen skall känna sig trygga, sedda och i en härlig gemenskap. Genom att jobba kreativt, utifrån barnens nivå, med olika teman, material och tekniker kan vi skapa god gemenskap och samtal.

Här är några av de sakerna som vi gör tillsammans:
Målar på glas/porslin/canvas
Pärlar
Gör smycken
Skapar i lera och papier mache.

Församlingsgården, Njurundabommen

Måndagar kl: 13.30-15.30
Miniorer årskurs 1 

Tisdagar kl: 13.30-15.30 
Miniorer årskurs 2

Onsdagar kl: 13.30-15.30
Miniorer årskurs 3

Torsdagar kl: 14.30-16.30
Juniorer årskurs 4-6 

 

Kyrksalen i Bredsand

Torsdagar kl: 14.30-16.15
Miniorer årskurs 3-4.