Meny

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för begravningsverksamheten, skötsel och vård av begravningsplatser, samt skötsel av kyrkans övriga grönytor i Njurunda.

Vad innebär begravningsverksamhet?

att se till att det finns ett tillräckligt antal gravplatser
att ta emot stoft för förvaring och visning
att kremera
att gravsätta
att tillhandahålla begravningslokal för alla oavsett trosuppfattning
att hålla personal, byggnader, maskiner och övrigt som behövs för att sköta och underhålla begravningsplatserna.


Vem betalar för begravningsverksamheten - Begravningsavgift?

Begravningsavgiften är obligatorisk och betalas alltså av alla som har en förvärvsinkomst och betalar kommunal skatt, oberoende av den enskildes trosuppfattning. Således kostar inte gravplatsen något extra, utan den ingår i medborgarskapet kan man säga. Det som kostar på en grav är ev gravsten, och om man vill beställa blomplantering av förvaltningen. 

Begravningsplatser

Mjösunds begravningsplats
Njurunda kyrkogård
Svartvik begravningsplats
Hemmanets begravningsplats
Galtström kyrkogård

Val av gravplats

Kistgrav
Urngrav alternativt skötselfri sk askgravplats
Minneslund med möjlighet att gravera in namn i Minnesböckerna 
Kolumbarium

Mjösunds gravkapell Bild: Emma Sten

Om gravrätt

Vi går rutinmässigt igenom gravregistret för att kontrollera att vi har korrekta uppgifter på alla gravrättsinnehavare. Vi skickar ut brev och begär in uppgifter för komplettering. Vänligen fyll i och skicka tillbaka uppgifterna till oss, så vi inte tar bort gravar som är aktuella för Er. Vi skyltar också gravar där vi saknar uppgifter om gravrättsinnhavare. 

Att välja en enskild gravplats. Att ha en gravplats att besöka och vårda, det är för många människor en viktig del i sorgarbetet. Besöken vid graven skapar rutiner i vardagen. Omsorgen om de avlidna nära och kära fortgår och minnet vårdas. Här nedan får du inblick i de juriska ramarna runt en enskild gravplats.

Gravskötsel - blomplanteringsavtal

En gravrättsinnehavare kan välja att förvaltningen mot ersättning skall svara för blomplantering om så önskas. Kontakta kyrkogårdsförvaltningen för mer information och pris på ett avtal. 

Montera gravsten

Fråga oss gärna om val av gravsten alternativt att slipa om framsidan på befintlig gravsten för att få plats med fler namn.
All gravstensmontering sköts av förvaltningen och vi lämnar 25 års garanti på monteringen. Montering sker bland annat på gemensamma betongbalkar, där kan montering kan ske oavsett årstid. Vi monterar även liggande stenar och stenar på enskild sockel på äldre kvarter.

Återvinning av återlämnade gravstenar

Nu finns möjlighet för gravrättsinnehavare på Njurundas begravningsplatser att överta en tidigare använd gravsten av kyrkogårdsförvaltningen kostnadsfritt.
Kontakta kyrkogårdsförvaltningen för visning och bokning av dessa. 

Gravstenssäkerhet

Kontroll av gravstenssäkerhet utförs regelbundet. Gravstenen läggs ner om den inte anses säker. Vi skickar brev till gravrättsinnehavaren om gravstenen behöver åtgärdas. Observera också om vi har skyltat graven. Det kan hända att vi saknar uppgifter om aktuell gravrättsinnehavare och gravrätten riskerar då att förverkas och stenen kan komma att tas bort. 
Läs med om stensäkerhet: Gravstenssäkerhet

Årets kyrkogårdsförvaltning 2010

Året 2010 var det år då begravningsverksamheten i Njurunda förärades med priset
Årets Kyrkogårdsförvaltning. Priset utdelades vid Sveriges Kyrkogårdschefers kongress i Kalmar.
”Verksamheten präglas genomgående av ett hållbart miljötänkande kombinerat med en estetisk känsla som synliggörs på ett tydligt sätt ” heter det i motiveringens första mening. Att vi i Njurunda fick denna utmärkelse är hedrande, både för de som arbetar i förvaltningen liksom församlingens politiker.

Ledamöter

Ordförande:
Kjell Forslund

Ledamot:
Bruce Bringerud
Hans Brynielsson
Magnus Hahne
Stefan Eriksson
Lars Back

Ersättare:
Christer Bohman
Karin Fundin
Lars Carlström

Om du klickar på nedanstående länk kan du söka gravar, inte bara i Njurunda församling utan även hela Sverige:

http://gravar.se/

KONTAKTA KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN
Besöksadress: Mjösundsv 13, Njurunda
Postadress: Box 6, 862 02 Njurunda
Telefon: 060-66 32 38

 

E-post till kyrkogårdsförvaltningen 

njurunda.kyrkogardf@telia.com

 

Telefontider:
Tisdagar och torsdagar kl 09:00-12:00 och kl 13:00-15:00
Helgdagar stängt. Dag före helgdag kan avvikande öppettider förekomma. Dagen före midsommar stänger vi exp kl 11.00.

Monica  Ohlsson

Monica Ohlsson

Njurunda församling

Kyrkogårdschef

Krister  Lundgren

Krister Lundgren

Njurunda församling

Arbetsledare - Kyrkogårdsförvaltningen

Mer om Krister Lundgren

Arbetsledare Kyrkogårdsförvaltningen

Andreas Hofling

Andreas Hofling

Njurunda församling

Kyrkogård - Gravstenssäkerhetsansvarig

Mer om Andreas Hofling

Gravstenssäkerhetsansvarig

Bild: Emma Sten