Foto: Emma Sten

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för begravningsverksamheten, skötsel och vård av begravningsplatser, samt skötsel av kyrkans övriga grönytor i Njurunda.

Foto: Emma Sten

Besök våra kyrkogårdar och kapell online

Nu kan du via länkarna nedan besöka våra kyrkogårdar online.
Klicka på länkarna för att se se dig runt:

Foto: Emma Sten

Vad innebär begravningsverksamhet?

-att se till att det finns ett tillräckligt antal gravplatser
-att ta emot stoft för förvaring och visning
-att kremera
-att gravsätta
-att tillhandahålla begravningslokal för alla oavsett trosuppfattning
-att hålla personal, byggnader, maskiner och övrigt som behövs för att sköta och underhålla begravningsplatserna.


Vem betalar för begravningsverksamheten - Begravningsavgift?

Begravningsavgiften är obligatorisk och betalas alltså av alla som har en förvärvsinkomst och betalar kommunal skatt, oberoende av den enskildes trosuppfattning. Således kostar inte gravplatsen något extra, utan den ingår i medborgarskapet kan man säga. Det som kostar på en grav är ev gravsten, och om man vill beställa blomplantering av förvaltningen. 

Begravningsplatser

Mjösunds begravningsplats
Njurunda kyrkogård
Svartvik begravningsplats
Hemmanets begravningsplats
Galtström kyrkogård

Val av gravplats

Kistgrav
Urngrav alternativt skötselfri sk askgravplats
Minneslund med möjlighet att gravera in namn i Minnesböckerna 
Kolumbarium

Om gravrätt

Vi går rutinmässigt igenom gravregistret för att kontrollera att vi har korrekta uppgifter på alla gravrättsinnehavare. Vi skickar ut brev och begär in uppgifter för komplettering. Vänligen fyll i och skicka tillbaka uppgifterna till oss, så vi inte tar bort gravar som är aktuella för Er. Vi skyltar också gravar där vi saknar uppgifter om gravrättsinnhavare. 

Att välja en enskild gravplats. Att ha en gravplats att besöka och vårda, det är för många människor en viktig del i sorgarbetet. Besöken vid graven skapar rutiner i vardagen. Omsorgen om de avlidna nära och kära fortgår och minnet vårdas. Här nedan får du inblick i de juriska ramarna runt en enskild gravplats.

Gravskötsel - blomplanteringsavtal

En gravrättsinnehavare kan välja att förvaltningen mot ersättning skall svara för blomplantering om så önskas. Kontakta kyrkogårdsförvaltningen för mer information och pris på ett avtal. 

Montera gravsten

Fråga oss gärna om val av gravsten alternativt att slipa om framsidan på befintlig gravsten för att få plats med fler namn.
All gravstensmontering sköts av förvaltningen. Montering sker bland annat på gemensamma betongbalkar, där kan montering kan ske oavsett årstid. Vi monterar även liggande stenar och stenar på enskild sockel på äldre kvarter.

Återvinning av återlämnade gravstenar

Nu finns möjlighet för gravrättsinnehavare på Njurundas begravningsplatser att överta en tidigare använd gravsten av kyrkogårdsförvaltningen kostnadsfritt.
Kontakta kyrkogårdsförvaltningen för visning och bokning av dessa. 

Gravstenssäkerhet

Kontroll av gravstenssäkerhet utförs regelbundet. Gravstenen läggs ner om den inte anses säker. Vi skickar brev till gravrättsinnehavaren om gravstenen behöver åtgärdas. Observera också om vi har skyltat graven. Det kan hända att vi saknar uppgifter om aktuell gravrättsinnehavare och gravrätten riskerar då att förverkas och stenen kan komma att tas bort. 
Läs med om stensäkerhet: Gravstenssäkerhet

Årets kyrkogårdsförvaltning 2010

Året 2010 var det år då begravningsverksamheten i Njurunda förärades med priset
Årets Kyrkogårdsförvaltning. Priset utdelades vid Sveriges Kyrkogårdschefers kongress i Kalmar.
”Verksamheten präglas genomgående av ett hållbart miljötänkande kombinerat med en estetisk känsla som synliggörs på ett tydligt sätt ” heter det i motiveringens första mening. Att vi i Njurunda fick denna utmärkelse är hedrande, både för de som arbetar i förvaltningen liksom församlingens politiker.

Ledamöter

Ordförande:
Lars Back

Ledamot:
Bruce Bringerud
Hans Brynielsson
Magnus Hahne
Stefan Eriksson
Margareta johansson

Ersättare:
Christer Bohman
Karin Fundin
Christian Borthney

Foto: Emma Sten

Sök grav

Om du klickar på nedanstående länk kan du söka gravar, inte bara i Njurunda församling utan även hela Sverige:

http://gravar.se/

Låna vår urna vid begravningsceremoni med urna

Denna vackra urna finns att låna av kyrkogårdsförvaltningen vid begravningsakt med urna. Om askan efter den bortgångne ska spridas i minneslunden så läggs inte urnan med, detta kan då vara ett fint alternativ till urna vid begravningsakten så man inte behöver köpa en urna som bara kommer användas under akten. 

Meddela begravningsbyrån om ni önskar låna denna vackra urna i trä.

Foto: Emma Sten

KONTAKTA KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

Besöksadress: Mjösundsv 13, Njurunda
Postadress: Box 6, 862 02 Njurunda
Telefon: 060-66 32 38

 

E-post till kyrkogårdsförvaltningen: 

njurunda.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

 

Telefontider:
Måndagar  09.30-12.00
Tisdagar     09.30-12.00
Onsdagar   13.00-15.00
Torsdagar   09.30-12.00
Fredagar     Stängt

Helgdagar stängt. Dag före helgdag kan avvikande öppettider förekomma. 

Foto: Emma Sten