Foto: Maria Catharina Persson

Dop, Konfirmation, Vigsel & Begravning

Genom alla dagar, både de ljusaste och de mörkaste, följer Guds omsorg oss. I kyrkan kan livets stora och viktiga dagar välsignas. De kyrkliga handlingarna, dop, konfirmation, vigsel och begravning, förmedlar Guds närvaro i människors glädje, svårigheter och sorg.

Dop

I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer.

Konfirmation

Du som konfirmerar dig i Njurunda Församling får prata om livets stora frågor tillsammans med andra konfirmander och ledare, unga som gamla. Du får under konfirmationstiden tillfälle att fundera över vad du tror på, vad du känner och att du inte är ensam i funderingar kring livet. Det här blir en möjlighet att lära känna dig själv och få nya vänner för livet. Konfirmationen handlar om Gud, livet och det DU tycker är viktigt. Du vet väl om att du är värdefull? Psalm 791

Vigsel

"Inför Gud och i denna församlings närvaro..."

Begravning

Det är viktigt att ta farväl