Foto: Emma Sten

Dop

I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer.

Ett litet barn har kommit till världen!
Det vill vi fira tillsammans med er - Välkommen till dop!

Som förälder kan dopet vara ett tecken på tacksamhet att du blivit förälder till just denna lilla människa.

Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Du behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot.

I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer. Genom hela kyrkans historia har dopet varit den synliga bekräftelsen på varje människas självklara samhörighet med Gud.

Dopgudstjänst är en glädjens och livets fest. Den som döps lyfts fram inför Gud som ger oss livet och som vill dela vår glädje över det. Gud vill vara oss nära livet igenom, befria oss från allt som förlamar och på så sätt förnya våra livsmöjligheter.
Det är oftast barn som döps i Svenska kyrkans regi, men allt fler ungdomar och unga vuxna vill döpas. Det sker ofta i samband med konfirmationsläsning, efter undervisning eller i samband med en samtalsgrupp i kristen tro.

Dopet är grunden till medlemskap i Svenska kyrkan. Den som har döpts i ett annat kristet samfund är också välkommen som medlem i Svenska kyrkan, något nytt dop behövs inte. Enligt Svenska kyrkans ordning gäller ett kristet dop för alltid.

Den dopfunt som tidigare stod i koret har flyttats in i dopkapellet. I dopkapellet finns även ett ”dopvass”, där de döpta barnens dopprismor hängs upp, i väntan på att delas ut vid en speciell dopprismegudstjänst.

Foto: Emma Sten

Gud som haver barnen kär,

se till mig som liten är.

Vart jag mig i världen vänder,

Står min lycka i guds händer.

Lyckan kommer, lyckan går.

Du förbliver fader vår.

Foto: Emma Sten

Kontakta pastorsexpeditionen

Pastorsexpeditionen

Besöksadress: Mjösundsv 4, Njurunda
Postadress: Box 6, 862 02 Njurunda
Telefon: 060-66 32 30

 

njurunda.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Telefontider: 
Måndagar, tisdagar och torsdagar: kl 10:00-12:00 och kl 13:00-15:00

Besökstider:
Måndag, tisdagar och torsdagar: kl: 10:00-12:00