Biskoparna

Vi är grupp bestående av unga vuxna från 20 år. Vår huvudsakliga uppgift är att vara en resurs för Kyrkvärdskapet, ungdomsgrupperna, Konfirmanderna och i gudstjänstlivet. Vi har även ett viktigt arbete i att vara förebilder och aktivt motverka utanförskap i dessa verksamheter.

 

Foto: Emma Sten