Foto: Maria Björk

Andrum

Andrum är ett hälsofrämjande projekt för dig som lever mitt i eller som har börjat din återhämtningsprocess. Vi träffas i liten grupp för att arbeta med reflektion, medvetenhet och självkännedom.

Behöver du tid för vila och återhämtning?

Andrum är ett hälsofrämjande projekt där vi arbetar med tidiga och förebyggande insatser. De verktyg vi arbetar med bygger på motiverande samtal. Vi arbetar medvetet för att bryta isolering, utanförskap och skapa motivation. Detta för att du skall kunna hantera och lindra din stress i din vardag.

Foto: Maria Björk

Andrum är till för dem som lever mitt i eller har börjat sin återhämtningsprocess. Reflektion, medvetenhet och självkännedom är de ledord som vi arbetar med. Vi träffas alltid i liten grupp.

De flesta upplever kriser av något slag, någon eller flera gånger i livet. Dessa kriser formar oss till den vi skall bli. Men ibland behöver vi hjälp att förstå och komma vidare.

Vill du veta mer? 
Kontakta Maria Björk eller lämna en intresseanmälan.
Grupperna startar löpande.

Intresseanmälan

Foto: Maria Björk