Foto: Pixabay

Vision

Svenska kyrkan i New York

VÅR NYA VISION

Vår nya vision utgår från att tillgodose de behov som finns hos svenskar som bor och vistas i en världsstad som New York och att vår kyrkliga verksamhet skall uppfattas som inspirerande, relevant och spännande.

Vår ambition är att arbeta mot att allt fler svenskar i New York skall tycka att:

Svenska kyrkan i New York är en meningsfull del av mitt liv!


Vår ambition är att utveckla kyrkans nuvarande verksamhet i ljuset av den nya visionen som är utmanande, inspirerande och lätt att kommunicera. 

Närvaro i samtal och möten
I den nya visionen utgår vi från att det är möten mellan människor som är det centrala i kyrkans verksamhet. Det är i dessa möten människans grundläggande behov tillgodoses, som ju inte bara handlar om att sova, äta och arbeta utan även om andlighet, stillhet, samvaro, meningsfullhet, gemenskap och att växa som individer.

Därmed blir alla möten mellan människor viktiga oavsett var de sker. Vi ser på begreppet ”församling”, som inte enbart något geografiskt definierat, utan församling är alla de tillfällen då människor kommer samman. Församlingen är alla dess medlemmar, det är inte begränsat till personal eller kyrkoråd, utan varje medlem representerar församlingen var de än befinner sig, där möten sker.

Vår nya vision innebär alltså att erbjuda svenskar de bästa mötesplatserna utifrån vår värdegrund och grundläggande uppgift. Detta oavsett om det sker i kyrksalen, är en samtalsgrupp på kvällstid, projektmöten av olika slag, eller möten och kontakter som sker utanför kyrkans lokaler, i fängelser, på sjukhus, på fartyg, på arbetsplatser och i hemmen.

Vi är öppna för möten som sker i den virtuella världen: på nätet i olika former, bland appar och sociala medier. Tekniklösningar gör det möjligt att följa gudstjänster, oavsett tid och plats. Den tekniska utvecklingen ger kyrkan förmågan att vara ständigt närvarande.

Vi är närvarande där människor befinner sig och finns tillgängliga när behov uppstår.

 
Från tradition till relation 
Kyrkan spelar en central roll i människors liv under årets traditionella högtider som jul, påsk, Alla helgons dag och när man passerar viktiga milstolpar i livet som dop, konfirmation, vigsel eller begravningar.

Med den nya visionen om kyrkan som ”en meningsfull del av mitt liv” behålls ett starkt fokus vid dessa återkommande möten i verksamheten, samtidigt som ambitionen är att skapa ett öppet, proaktivt förhållningssätt till församlingsmedlemmar. Vi vill öka intensiteten och innehållet i relationerna mellan svenskar i församlingen, baserat på en djup förståelse av människors olika behov.

Ovan beskrev vi kyrkans traditionella roll under ett år eller under ett liv. Ett tankesätt kring utvecklingen av relationer i församlingen är att fundera på vad kyrkan kan göra under en enda dag.

Vilka behov finns för våra församlingsmedlemmar på morgonen? Eller vid lunch, på kvällen och inte minst på natten när många har behov av en samtalspartner? Vi utvecklar aktiviteter, programpunkter, teknikapplikationer och annat som skapar värde i medlemmarnas vardag.

Ett annat sätt som relationstänkandet kan bidra till att utveckla församlingen på är att kyrkans verksamhet på många sätt handlar om relationen mellan människa och Gud, relationen mellan människor och människor, och relationen till mig själv.

Den nya visionen utgår från mötet mellan människor som det centrala i kyrkans verksamhet. Det är i möten som vi brottas med andra och med oss själva, vi diskuterar erfarenheter och föreställningar, ifrågasätter fördomar och attityder. Det är i mötet man blir den man är.

Genom att fokusera på dessa möten över tiden, med rätt innehåll och god kvalitet, skapar vi långvariga relationer som bygger församlingen i New York. 

Öppenhet mot en dynamisk omvärld i förändring
Förmågan att skapa nya relationer med svenskar i församlingen är oerhört viktigt för kyrkan verksamhet framöver. För en del av våra medlemmar har vägen in i kyrkans värld gått via familjebakgrund och tradition. Andra medlemmar har kommit till kyrkan via alternativa resvägar. Förmodligen är skälen till människors engagemang i kyrkans verksamhet lika mångfasetterade som individerna.

Vår nya vision betonar att kyrkans verksamhet inte enbart är för de som redan är medlemmar utan upplevs som attraktiv och inspirerande för svenskar som inte känner till församlingen verksamhet.

Församlingen är en samlingsplats, med ett program som inbjuder människor att komma till kyrkan och ta del av verksamheten. Vår verksamhet upplevs som spännande och inspirerande i en dynamisk världsstad som New York, den riktar sig till personer i olika åldrar och med olika intressen och bakgrunder.

Vi är öppna för områden som engagerar och fångar fantasin hos svenskar New York inom områden som kultur, musik, konst, mode, hälsa, utbildning.

Nätverk för omsorg och trygghet 
Människor som besöker församlingen känner en stark förankring till Sverige, det är som ett ”home away from home”. Församlingen bidrar till att skapa trygghet genom svensk tradition och kultur; stödjer avstampet från det kända till det okända; och underlättar integration in en ny och delvis okänt samhälle.

Vår nya vision är att församlingen bygger upp ett nätverk av resurser för att stödja våra medlemmar i olika sammanhang. Nätverket består av läkare, terapeuter, advokater, psykologer, sjukvårdsexperter, jurister till hjälp i livets alla skiften.

Den gamla hederliga anslagstavlan som i all sin enkelhet utgör en utmärkt illustration av den pågående konversationen kring centrala frågor och behov för svenskar i New York där församlingen har en roll att spela

Vi tror på en stark framtid och vi satsar på våra yngsta medlemmar med en omfattande barnverksamhet som bygger på Svenska kyrkans värderingar. Genom att vi fokuserar på barn och ungdomar skapar en stark relation till vår kyrka. Genom språk och kultur håller vi anknytningen till Sverige.


Inspirerande miljö för alla generationer 
Vi lägger stor vikt vid det personliga bemötande, att bli sedd och hörd av andra, att ha en plats vid bordet. Det är den personliga känslan som är viktigast att förmedla till samtliga besökare.

Byggnaden på 48:e gatan är en levande symbol för och bärare av den nya visionen.

Lokalerna är ljusa, stilrena och modern. Det nya stora kaféet och är ett vardagsrum på gatunivå. Lokalen är multifunktionella och kan lätt anpassas för olika evenemang och tillställningar. Vi har snabb Wi-Fi och tillgång till datorer som gör det möjligt att jobba, göra läxor, ladda telefonen och hålla möten. Det finns ett stort utbud av mat och dryck, godis och svensk nostalgi.

Källaren är omgjord till ett vackert galleri med insläpp av dagsljus och funktionella utrymmen för barnverksamheten. Vi anses som en toppmötesplats och den svenska turisten har oss på listan av ställen att besöka i New York.