Foto: Pixabay

Värdegrund

Svenska kyrkan i New York

VÅR GEMENSAMMA VÄRDEGRUND

Den nya visionen för Svenska kyrkan i New York utgår från vår värdegrund, som formuleras på följande sätt: 

Tro, hopp och kärlek i en närvarande öppen gemenskap.

Vi har vår församling grundad i tro, hopp och kärlek. Vi utgår från den grunden i öppenhet mot och i närvaro med människor vi möter.

Jesus som förebild
Jesus är en förebild i sitt sätt att möta människor och att omdefiniera tron på Gud och sin tids heliga skrift. Jesus sammanfattade skriftens hela budskap i det dubbla kärleksbudet “du ska älska din Gud och din nästa som dig själv”. Vidare gav han oss den gyllene regeln; ”behandla andra som du själv vill bli behandlad”.

Jesus var öppen för möten människor emellan och var alltid närvarande i dessa.

Han tog människors sökande på allvar och ville förmedla en tro och ett hopp i praktisk handling. Han avkrävde aldrig en trosbekännelse utan menade att var och en som ville följa de ovanstående enkla livsreglerna och som ville vara en följeslagare fick bli det.

Han menade att alla människor är skapade av samma Gud och uttryckte detta med det för den tiden alldeles för familjära uttrycket ”Gud är allas fader”. Han blev i sin person den mänskliga gudens sinnebild och genom att leva tron blev han den förebild vi refererar till och den vägvisare som många är villiga att följa. Jesus är erkänd av många, om inte som Gud son, så bland annat av muslimer som en stor profet.

Bibelns budskap har alltid varit föremål för tolkningar. Bibelns texter måste förstås utifrån den tid då de skrevs. Omvärlden såg annorlunda ut och den vetenskapliga utvecklingen har varit enorm under dessa tvåtusen år. Bibeln har aldrig varit avsedd att svara på alla frågor vi människor har. Den vill berätta historien om en kärleksfull kraft, som kallas Gud, och som beskrivs som ljus och kärlek, en motkraft till det mörka, det hatiska och det destruktiva. I människan Jesus blir denna kärlek manifesterad. Han ger oss vägledande värderingar i de ovan nämnda uppmaningarna.

Det är i den kärlekens namn vi vill verka som församling och kyrka i New York. Tillsammans med andra som också arbetar för fred och förståelse människor emellan.

Vi välkomnar alla som vill dela vår längtan och vårt sökande efter ett gott liv tillsammans.


Vi vill, med Jesus som förebild:

  • Välkomna möten med människor som har en tro eller söker en tro. Vi är mer intresserade av frågorna än säkra på svaren.
  • Förmedla hopp om ett gott liv tillsammans som en enda mänsklighet där varje människa är älskad och respekterad för den hen är.
  • Se kärleken som alltings ursprung, och låta den prägla våra mötesplatser.
  • Vara öppna för och närvarande i mötet med varandra.
  • Vara en motkraft i mötet med intolerans och destruktivitet. Vi gör tydligt motstånd mot det som förminskar kärlekens kraft att växa.

Vi välkomnar alla som vill dela vår värdegrund.