Meny

Vad betyder dopet?

Dopet rymmer en stor hemlighet. Ett löfte från Gud att vara med oss på ett nära och personligt sätt i hela vårt liv.

Löftet
I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer. Genom kyrkans historia har dopet varit den synliga bekräftelsen på varje människas självklara samhörighet med Gud. 

Dopgudstjänsten är en glädjens och livets fest. Den som döps lyfts fram inför Gud som ger oss livet och som vill dela vår glädje över det. Gud vill vara oss nära livet igenom, befria oss från allt som förlamar och på så sätt förnya våra livsmöjligheter.

Sakrament
Dopet är ett av kyrkans sakrament. Det betyder att dopet är en helig handling instiftad av Kristus, där Gud genom jordiska medel ger människan en del av det himmelska livet. Det kristna dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den helga Andens namn. Dopet gäller en gång för alla och behöver aldrig göras om.

Behöver du som förälder tro? 
Kanske undrar du, som många andra föräldrar, vad som förväntas av dig. Tänk då på att dopet är just en gåva från Gud till det lilla barnet – det hänger alltså inte på din tro. När barnet döps uttrycker du som förälder en vilja att barnet döps till den kristna tron och att barnet ska få vara en del av den kristna gemenskapen. 

Dopljuset
Vid dopet får den som döps ett dopljus. Det tänds i anslutning till dopet och överlämnas till föräldrarna eller någon fadder. 

Dopljuset är en påminnelse om Jesus som sa att den som följer honom inte ska leva i mörker utan ha livets ljus. Jesus vill vara ett ljus i våra liv. Alla döpta får också en uppmaning att lysa upp livet för andra. På dopljuset finnas ett Kristusmonogram, P och X. Detta är de två första bokstäverna i Kristus på grekiska. Att vara döpt innebär att vara en del av den kristna gemenskapen tillsammans med alla andra döpta.  

Att tända ljus, stanna upp och be för sig själv eller någon annan är för många ett sätt att uttrycka tacksamhet och omsorg eller en bön om hjälp vid svårigheter. Tänd dopljuset där hemma till exempel vid olika högtidsdagar eller vid dagar då livets känns svårt. Ljuset kan hjälpa dig att komma ihåg ditt dop och Guds löfte om att vara med oss alla dagar till tidens slut. I några församlingar tar konfirmanderna med sig dopljuset till konfirmationsgudstjänsten. Då tänds det som en symbol för att dop och konfirmation hör ihop. Vid konfirmationen bekräftar man sitt dop. Vid begravning kan man tända den dödes dopljus som uttryck för att den kärlek Gud visar i dopet omsluter oss i liv och död.  När ditt dopljus brunnit ner kan du kontakta din församling så får du ett nytt.