Foto: Pixabay

Svensk kyrklig närvaro i New York

1800-talet

Redan 1844 fanns Betelskeppet,en metodistisk missionsbåt,  i New Yorks hamn. Kapten Hedström tog väl hand om svenska sjömän. En Luthersk mission genom prästen Agrelius hade gjort sina försök vid Carlisle Street och i Bowery i slutet av 1840-talet utan synlig framgång. Det fanns vid den tiden ett tydligt behov av ett svenskt immigrant- och sjömanshem.

I början av 1850-talet grundade pastor Pehrsson Swedish Lutheran S:t Petri Church bland de 3000 som fanns i svenskkolonien, de flesta anställda inom sjöfart och hantverk.

Augustanasynoden(1860-1962), var det svenska evangeliskt lutherska trosamfundet i USA och bildades 1860.

1865 bildar pastor Andrén Gustaf Adolfskyrkans församling på East 22 gatan.

1873, 10 år innan rekordåret,  utvandrade 10 000 svenskar till USA.  Många hade som sagt kommit tidigare och många fler skulle följa i deras spår.

Samma år,1873, efter 7 års planering, sänder äntligen EFS ut den första sjömansprästen, Per Johan Svärd. Han höll sina gudstjänster i samverkan med Augustanasynoden i det inköpta immigranthuset State St 16. Det låg mitt emot Castle Garden i Battery park som varit immigranthus sedan 1855.
Per Johan Svärd bildar också Bethlehemkyrkans församling i Brooklyn.

1892 blir pastor Schuch ny sjömanspräst. Han hyr till att börja med en fastighet på 5 Water street som sedan inköptes 1905 av pastor Lilja.

 

1900-talet

1912 blev Axel Helander sjömanspräst och kom att stanna i 36 år.

1926 köpte Augustanasynoden fastigheten 6 Water street.. Lutheran Seamen´s Center Svenska kyrkans Mission var nu ansvarig för sjömansvården. Här hölls gudstjänster varje söndag. Svenska fartyg besöktes liksom sjukhusen.

Med tiden kom arbetet alltmer bli inriktat mot amerikanska sjömän och språket blev engelska och efter andra världskrigets slut avstannande den svenska immigrationen.

1947 beslutade Svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelse att sända sjömansprästen Olle Gnospelius.  Han samarbetade till en början med Seamen´s center och Gustaf Adolfskyrkan men flyttade snart verksamheten till Seamen´s church institute vid 25 South Street.

Handelsflottans världsråd iordningställde 1947 ett sjöfartshotell vid 150 South Portlans Ave i Brooklyn.

1950 – under föreståndaren Julius Vincent Nordgren  genomfördes en nybyggnation som fick namnet Seamen & International house. I byggnaden fanns ett Fredens Kapell som blev den svenska sjömanskyrkan under fem år.

1962 - Augustanasynoden gick upp i den Lutherska kyrkan i Amerika.

1964 - kom sjömansprästen Björn Sahlberg från Philadelphia. Han stationerades vid Lutheran Seamen´s Center. Gudstjänsterna hölls i International Seamen´s house på 15:e gatan.

1969 flyttade man till Frälsningsarméns kår 2 lokaler på 52:a gatan. Gudstjänsterna firades i S:t Peters Church.

1973 flyttade man till lokaler vid East 49th Street där man hyrde av New York Theological Seminary.

1976  var Jan Hus kyrka på 74:e gatan platsen för den svenskkyrkliga församlingen.

1978 - East 48th street. Kontrakt skrevs den 31 mars och inflyttning 29 oktober samma år. Huset köptes från New York Bible society.

1982 erhöll församlingen en donation av Gustaf Franson.