Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Språkundervisning i svenska för vuxna / Swedish language classes

Are you interested in learing Swedish?

Är du intresserade av att lära dig mer svenska? Eller känner du någon som vill det?
Vårterminens klasser startar 16 januari och träffas 12 gånger under våren.

Nybörjargruppen träffas onsdagar kl. 5:45-7:15pm
Intermedia-gruppen träffas onsdagar kl. 7:15-8:45pm
Det kostar $300 för vårterminen, inklusive fika varje gång men exklusive kursbok.

Intressanmälan görs till kyrkan via email eller telefon. Ring till kontoret för att få veta mer +1 (212) 832 84 43 eller maila: newyork@swedishchurch.net.

_________

Are you interested in learing Swedish? The new classes are starting 16 of January. The classes meet 12 times during this semester. 

Beginners Wednesdays at 5:45-7:15pm
Intermedia Wednesday at 7:15-8:45pm

The tuition is $300 for one semester, $250 if you're a member of the church. 
The tuition includes Swedish cinnamonbuns and saft, Swedish fika, at every class. The tuition does not cover any literature neede for the class.

Registration: Call +1 (212) 832 84 43 or email: newyork@swedishchurch.net
 
See ya in class!