Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Språkundervisning i svenska för vuxna / Swedish language classes

Are you interested in learning Swedish?

Är du intresserade av att lära dig mer svenska? Eller känner du någon som vill det?
Höstterminens klasser startar 8 september och träffas 12 gånger under hösten.

Nybörjargruppen träffas söndagar kl. 3.00-4.30pm
Intermedia-gruppen träffas onsdagar 5.45-7.15pm
Advance-gruppen träffas onsdagar kl. 7:15-8:45pm

Det kostar $300 för höstterminen, inklusive fika varje gång men exklusive kursbok.

Intressanmälan görs till kyrkan via email eller telefon. Ring till kontoret för att få veta mer +1 (212) 832 84 43 eller maila: newyork@swedishchurch.net.

Svensklärare är Ingrid Kullberg-Bentz.

_________

Are you interested in learing Swedish? The new classes are starting September 8. The classes meet 12 times during this semester. 

Beginners Sundays at 3pm-4.30pm
Intermedia Wednesday at 5:45pm-7:15pm
Advance Wednesday at 7:15pm-8:45pm

The tuition is $300 for one semester, $250 if you're a member of the church. 
The tuition includes Swedish cinnamonbuns and saft, Swedish fika, at every class. The tuition does not cover any literature neede for the class.

Registration: Call +1 (212) 832 84 43 or email: newyork@swedishchurch.net

The Swedish Teacher is Ingrid Kullberg-Bentz.

See ya in class!