Foto: Magnus Aronson / IKON

Mötesplatser

I Svenska kyrkan i New York finns något för alla. Musik, körsång, barngrupper, fika, samtal, gemenskap och tro.