Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Luciakören för barn

Välkomna alla sångglada barn till Luciakören! Kören startar i mitten på oktober.

Luciakören för barn från 6 år övar på projektbasis kl. 14.30-15.15 på söndagar fr.o.m mitten av oktober och medverkar vid Luciafirandet 14 december 2019 i The Church of the Incarnation. 

Anmälan och funderingar till:
Åke Svedén eller ring 1-646 255 0381.