Svensk Lucia i New York / Swedish Lucia concert

Hon kommer med ljus i sitt hår, med värme och hopp. Den 14 december 2019 firas årets Lucia. Welcome to our annual Lucia celebration the 14th of December.

Välkommen att njuta av en fantastisk Luciahögtid Lördag 14 december kl. 16.00 och kl. 18.30 i The Church of the Incarnation

Welcome to enjoy the most beautiful Lucia concert in the Church of Incarnation 14th of December at 4pm and 6.30pm. 

Information om Lucia

Luciakören och Kyrkokören utgör Luciatåget. De bidrar med sina röster och gör detta till New Yorks största och vackraste Luciatåg. Dessutom sjunger barnkören på första konserten kl. 16.00.

The choires are practicing from October. Through their wonderful voices they contribute to what is probably most beautiful Lucia celebration in New York. The children choir are attending the 4pm concert.

Biljettförsäljning Online eller i kyrkan

Biljetter säljs i kyrkan från den 22 november kl. 11.00. Du kan betala med kort, check eller kontanter. 

Biljetter kan även köpas online från den 25 november kl. 11.00. När du köper biljett online får du en bekräftelse till din email. Ta med denna bekräftelse och visa i dörren, det är din biljett. Du kan skriva ut den eller visa upp den från din telefon. Du får ingen pappersbiljett hemsänd när du köper biljett online. 

Tickets are for purchase at the Church of Sweden from November 22nd at 11am. Tickets online are released from November 25th at 11am.
You can buy the tickets with credit card, check or cash at the café or online with a credit card.

Köp biljetter online här / Buy your tickets online

Kl. 16.00 / 4pm for children and their families
Kl. 18.30 / 6.30pm

https://churchofswedeninnewyork.wildapricot.org   Buy tickets through this link.

You'll get a confirmation by email. Take the confirmation with you to the concert, that's your ticket. You can print it or just show the confirmation on your phone.
You will not get a paper ticket sent to you when you buy tickets online.

Biljettpris / Tickets

Vuxen / Adults                   $50
Barn / Children (4-12)     $10
Medlemmar / Members   $35
Studenter / Students       $25 (dessa biljetter säljs endast i caféet)

Du är medlem om du har betalat ditt medlemsskap till Svenska kyrkan i New York. Medlemskapet behöver förnyas varje år. Medlemskapet är inte knutet till Svenska kyrkan i Sverige.

You are a member if you have paid your membership in the Church of Sweden in New York. The membership needs to be renewed every year. 

Lucia is foundraising

Alla biljettintäkter för Lucia går till Svenska kyrkan i New Yorks verksamhet. Svenska kyrkan i Sverige betalar för fyra tjänster, men allt annat måste församlingen i New York stå för. Det behövs pengar för att skapa mötesplatser, driftkostnader för huset, lokalanställd personal och diakoni för utsatta svenskar. Därför är församlingen oerhört tacksam för alla volontära insatser i samband med Lucia och för alla insamlade medel och biljettintäkter. Det är ovärderligt!

The Lucia concerts are one of the biggest foundraising events for the Church of Sweden in New York. All proceeds from the concerts go to preserving our wonderful church here in New York so we that we can contiune be a nave and a home for Swedes in the area. 

Var är konserten? Where ARE the concerts? 

Luciakonserterna är i Church of Incarnation, 209 Madison Avenue. 
Madison Avenue mellan 35e och 36e gatan. Se karta här.

The concerts are in the Church of Incarnation on Madison Avenue. 
The adress is 209 Madison Ave, New York, NY 10016. Map and route here.

 

Läs mer om Tradition kring Lucia och luciafirande / READ MORE ABOUT THE TRADITION OF LUCIA AND HOW IT IS CELEBRATED

http://www.ne.se/lucia och http://sv.wikipedia.org/wiki/Lucia


Vill du vara med i Luciakören?

Luciakörerna börjar öva i mitten av oktober på söndagar kl. 15.30 på Svenska kyrkan. De träffas varje söndag tills det är dags för Lucia.

Till barnens Luciakör tar vi emot 6-åringar och uppåt. Barnens Luciakör deltar i första konserten kl 16.00.

Det är viktigt att alla som som är med i Luciakörerna gör allt för att kunna vara med på alla övningar och viger hela lördagen den 16 december så att det blir fina Luciagudstjänster.

Upplysningar (gäller inte biljetter / not for Lucia tickets)
Åke Svéden, ake.sveden@svenskakyrkan.se
tel: +1 646 255 0381