Konfirmation

Är du nyfiken på att konfirmeras? I höst 2022 startar vi en ny konfirmandgrupp i Svenska kyrkan i New York. Välkommen med!

Att konfirmeras är att ge sig själv tillfälle att fundera över existentiella frågor. Vem är
jag? Har livet en mening? Finns Gud? Vad är viktigt i livet? Vad kan det innebära att vara
kristen? Utöver det kommer du att få vara med om roliga aktiviteter, få nya erfarenheter,
träffa nya kompisar.

Vi vänder oss till dig som är född 2008 eller tidigare. På grund av pandemin så har vi
inte kunnat genomföra konfirmationer under tre år, så i år hoppas vi på en
konfirmandgrupp med blandade årskullar.

Konfirmationsundervisningen kommer att ske i form av 4 helgträffar i New York, 4
digitala träffar, samt eventuellt ett kortare läger våren 2023.
Varje helg påbörjas kl. 13.00 på lördagen och avslutas med delaktighet i söndagens
högmässa, som startar kl. 11.00. Helgträffarna innebär en övernattning i kyrkans lokaler.
De digitala träffarna kommer att ske över Teams på en söndag eftermiddag kl 16-18.
Under hösten träffas vi helgen 17-18 september i kyrkan i New York, 16 oktober och
13 november över Teams samt 3-4 december i Svenska kyrkan i New York.
Konfirmationsgudstjänsten är planerad till maj 2023.

Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärljungar: döp dem i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.

Matt 28:18-20

Vi bjuder in till en digital informationsträff via Teams lördagen den 30:e juli kl 10 EST (kl 16 svensk tid). Vill ni vara med på informationsmötet, E-posta Fabian för att få en länk.

Vi kommer att ta ut en självkostnadsavgift för att delta i konfirmationsläsningen och vi förutsätter att konfirmanden är medlem i församlingen.

Har ni vidare tankar eller frågor så är det bara att höra av er till oss.

Vänligen,
Fabian Åström, präst 

fabian.astrom@svenskakyrkan.se