Konfirmation

Att konfirmeras är att göra en slags resa. En resa som inte kräver något pass eller kamera, utan en resa som handlar om att få fundera över livets stora frågor i gemenskap med andra. Ta chansen och bli konfirmand!

Välkommen till konfirmation i Svenska kyrkan i New York

Konfirmandtidens frågor handlar om allt mellan himmel och jord. Finns Gud - och vem är Gud? Vem är Jesus? Varför gör livet så ont ibland? Vad händer när vi dör? Finns det en evighet någonstans bortom molnen? Vad är kärlek - en känsla eller en kraft? Hur vet jag vad jag vill göra i mitt liv?

Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärljungar: döp dem i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.

Matt 28:18-20

Alla dessa frågor är funderingar som människor undrar över. Konfirmandtiden är en chans att få gå djupare in i dessa frågor tillsammans med andra. Konfirmationstiden är en möjlighet för dig att i skratt och gemenskap få växa och mogna och få nya vänner.

Konfirmationen är en bekräftelse av ditt dop. I Guds ögon är alla människor värdefulla. Konfirmationen är ett sätt att bekräfta detta för just dig. Är du inte döpt så kan du bli det under konfirmandtiden.

Vi erbjuder alla mellan 14-17 år att anmäla sig att bli konfirmander i kyrkan. 

Är du intresserad? Kontakta Kyrkoherde Pether Ström Broman.