Meny

Inför dopet

Jag vill döpa mitt barn eller döpas själv - hur gör jag?

Bokning
Vill du döpas eller låta ditt barn bli döpt - kontakta kontoret för att boka tid. 
Ring +1 (212) 832 84 43 eller maila newyork@swedishchurch.net. 

Före dopet träffar ni prästen för ett dopsamtal över en enkel fika och går igenom dopordningen. Ingen avgift tas ut för dop, men vi önskar att ni är/blir medlemmar i Svenska kyrkan i New York.

Om ni vill får ni gärna ge en donation till församlingen i samband med dopet.  

Barnets namn/Ditt namn
I dopet säger prästen den som ska döpas namn högt och tydligt. Kanske är det första gången släkt och vänner hör det. Många tror därför att dopet bara är en namngivningscermoni, men dopet rymmer så mycket mera. Dopet är ett tecken på att ditt barn/du hör ihop med Gud som aldrig överger någon. I dopet finns ett löfte om att Gud är med under livets alla dagar, avsett vad som händer.

Att vara fadder
Vill du vara fadder till vårt/mitt barn? eller Vill du vara fadder till mig nu när jag ska döpas? När frågan ställs blir man oftast väldigt glad och känner sig hedrad.
Alla som är döpta får lov att vara fadder, det finns inga andra regler. Personen ska vara döpt i Svenska kyrkan eller i någon annan kristen kyrka eller samfund. För att det ska räknas som ett kristet dop ska det skett i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och med rent vatten.  

En stor familj
"Vi välkomnar dig in i Guds familj och tar emot dig med kärlek och förväntan."

I dopet hälsas den döpte välkommen in i en större familj än den allra närmaste.
För dig som förälder kan dopet vara ett tecken på tacksamhet, att du har fått bli förälder till just denna lilla människa. 

Dopet följs av konfirmationen vid 14-15 års ålder, där man bekräftar sitt dop. Döper du dig som vuxen kan konfirmation ske samtidigt.

Måste den som döps ha särskilda kläder?
Nej, det behövs inte. Det är en gammal tradition att bära vit klädsel vid dop. Redan i de allra första kristna församlingarna var de döpta klädda i vita kläder.
Du kan låna en dopklänning vid ett spädbarnsdop om du inte har en egen.  Eller låna en konfirmandkåpa (en lång vid vit dräkt) vid dop av barn, ungdomar och vuxna.  

Dopkaffe
I samband med dop kan ni hyra lokal i kyrkan för dopkaffe där släkt och vänner kan samlas efteråt. Kom ihåg att fråga om detta vid bokning av dop. 

Telefontider och Öppettider

Kyrkans telefon +1 (212) 832 84 43 är öppen
Måndag-fredag kl. 9.00-18.00.
Du kan få svar på dina frågor, boka dop och vigslar, boka lokaler etc.

Kyrkan och caféet är öppna
Måndag-fredag kl. 12.00-18.00
Lördag-söndag kl. 12.00-16.00

The office is open Monday-Friday 09am-6pm.
Call +1 (212) 832 84 43.

The church is open for visitors Monday-Friday 12pm-6pm and Saturday-Sunday 12pm-4pm.